Cần Giuộc thông qua hồ sơ khoa học di tích lịch sử Khu vực Cầu Kinh

Sáng ngày 22/5/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An phối hợp UBND huyện Cần Giuộc tổ chức Hội nghị thông qua hồ sơ khoa học di tích lịch sử (DTLS) Khu vực Cầu Kinh, xã Phước Vĩnh Tây. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Tấn Quốc; Bí thư Huyện ủy Trương Thanh Liêm; Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Thị Ngọc Vui; ông Nguyễn Văn Kiểm – Người tham gia trận đánh Cầu Kinh tham dự.

Trận đánh 45 ngày đêm của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc (từ ngày 5/6 - 20/7/1967) diễn ra trên khắp các xã vùng hạ. Trong đó, Khu vực Cầu Kinh (ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây) là nơi xảy ra trận mở màn, ác liệt nhất được chọn làm khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích. Các địa điểm gốc quan trọng có liên quan đến di tích Khu vực Cầu Kinh hiện nay vẫn còn đó, góp phần làm nên lịch sử hào hùng của 45 ngày đêm đánh Mỹ của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Tấn Quốc đề nghị Bảo tang và Thư viện tỉnh sớm hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh

Nội dung và giá trị của sự kiện lịch sử này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức Hội thảo khoa học thống nhất, thông qua theo ý kiến đóng góp của Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. Theo đó, di tích Khu vực Cầu Kinh cần được nâng cấp xếp hạng di tích quốc gia để đủ cơ sở pháp lý bảo tồn và phát huy triệt để giá trị, góp phần giáo dục chủ nghĩa yêu nước, anh hùng cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc Trương Thanh Liêm phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Di tích là một địa chỉ đỏ quan trọng, điểm tham quan có ý nghĩa lịch sử - văn hóa, là chứng tích quý báu của có giá trị giáo dục sâu sắc về chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng. Di tích được xếp hạng quốc gia sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định xếp hạng đối với DTLS Khu vực Cầu Kinh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc Đào Thị Ngọc Vui phát biểu tại hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Tấn Quốc đề nghị Bảo tàng và Thư viện tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Phối hợp các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh hình thể khu di tích, sớm hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Kiểm đề nghị điều chỉnh một số nội dung cho đúng với thực tế trận đánh Khu vực Cầu Kinh.

Di tích Khu vực Cầu Kinh thuộc loại hình di tích lịch sử cách mạng, ghi dấu sự kiện lịch sử 45 ngày đêm đánh Mỹ của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc (từ ngày 5/6/1967 - 20/7/1967) trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với tinh thần chiến đấu quả cảm, sáng tạo, quân dân vùng hạ Cần Giuộc trong 45 ngày đêm đã giáng cho địch những đòn chí tử làm nên thắng lợi của các trận đánh khu vực Cầu Kinh. Kết quả trận này ta diệt gần 200 tên địch, bắn cháy 03 tàu, bắn rơi 01 máy bay F105 và 04 trực thăng.

Phó Giám đốc Bảo tàng và Thư viện tỉnh Nguyễn Văn Thiện phát biểu tại hội nghị.

Chiến thắng này là một trong những đóng góp quan trọng về thành tích, bài học kinh nghiệm của phong trào toàn dân đánh giặc, cổ vũ và khích lệ mạnh mẽ phong trào đánh giặc trên toàn tỉnh ngày càng phát triển; để Long An được Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu vẻ vang “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”. 

Thành Phát – Trúc Linh TTVHTT&TT